Program 2016

SundhedsParlamentets program for Folkemødet 2016 var spækket med debatter om sundhed. Her på siden kan du læse om alle arrangementerne, der fandt sted i SundhedsParlamentets telt i haven ved Havnegade 43 i Allinge.

Sådan løfter vi dansk kræftbehandling til verdensklasse

Det danske samfund har investeret massivt i at forbedre indsatsen mod kræft. Og det har båret frugt. Alligevel halter vi fortsat efter Sverige og Norge. Kan vi indhente vores naboer og måske endda bringe os i verdensklasse? Vigtig diskussion i 1. session på Kræftens Dag.

Kan vi lovgive om liv og død?

Hvor langt kan og skal vi gå, når det gælder om at give danske kræftpatienter den bedste behandling? Hvad skal vi råde den meget syge patient til angående behandling? Bør der være grænser for, hvad en behandling må koste? Udfordrende etisk diskussion i 2. session på Kræftens Dag.

Kræftmedicin – for dyr eller alle pengene værd?

Ny kræftmedicin bliver ofte kritiseret for at være ekstrem dyr. Men hvor dyr er den egentligt, når det kommer til stykket – når vi korrigerer for gevinsterne ved effektiv behandling og lærer at bruge medicinen på de rigtige patienter? Udfordrende diskussion i 3. session på Kræftens Dag.

Patientrådet: Tre patienter udfordrer politikerne på sundhed

Tre patienter udfordrer politikere og arbejdsgivere med skarpe spørgsmål og konkrete forslag ud fra deres egne erfaringer med at være syg på det danske arbejdsmarked.

Prisuddeling for patientforeninger

Prisuddeling i SundhedsParlamentets telt, hvor vi hylder de danske patientforeningers arbejde og uddeler priserne ”Bedste initiativ” og ”Ildsjælprisen”.

Bliv klogere på mænds sundhed

Kom forbi SundhedsParlamentets forplads 17. juni, hvor Selskab for Mænds Sundhed hele dagen vil gøre dig klogere på mænds sundhed.

En tidlig indsats på de unges præmisser

Der er i de senere år sket en markant stigning i antallet af børn og unge som ikke trives mentalt vel og som bliver henvist til behandling i psykiatrien. Tal fra WHO viser, at halvdelen af alle psykiske lidelser starter ved 14-års alderen. Der skal en tidlig indsats til som løsning.

FIKS kronikerindsatsens blinde vinkel

Der er en stigende tendens til, at kroniske sygdomme betragtes som livsstilsbaserede, forebyggelige sygdomme, men sygdomme som gigt, parkinson, sclerose og muskelsvind kan ikke forebygges og bliver overset i sundhedsaftaler og offentlige budgetter. Debat om den blinde vinkel i kronikerindsatsen.

Allergikaravanen priktester Folkemødet

Astma-Allergi Danmark priktester Folkemødet for allergi. Allergi er et samfundsproblem. Mere end 1 million danskere lider af allergi. 2 ud af 5 har ikke fået en diagnose. Er du selv en af dem? Mød rådgiverne og få mere at vide om allergi. Ca. 25 personer kan blive priktestet ved eventet.

Her er de 100 mest magtfulde personer i sundhedssektoren

Dagens Medicin præsenterer sin årlige liste over de mest indflydelsesrige personer i sundhedssektoren. Det er en stor begivenhed og en anledning til at fortælle om fronter, og forviklinger i det forgangne år. Mød eksperten, konsulenten og topchefen, der blev fyret og vendte tilbage.

Slagtilfælde kan forebygges, hvorfor gør vi det ikke?

Atrieflimren er skyld i hver femte af de slagtilfælde, som hvert år rammer 12.000 danskere. Det har store konsekvenser for patienterne, og er dyrt for samfundet. I SundhedsParlamentet diskuterer vi, hvad der skal til for at nedbringe antallet af slagtilfælde og dødsfald forårsaget af atrieflimren.

Patienternes Kræftplan

SundhedsParlamentet stiller skarpt på Kræftplan IV. Hvordan sikrer vi, at det bliver patientenes kræftplan? Hvad er det vigtigste for en nydiagnosticeret patient, og hvilke initiativer vil føre til, at patienten får den bedste behandling, og overlevelsen kommer på niveau med andre nordiske lande?

Kom og få testet hørelsen

800.000 danskere er ramt af hørenedsættelse –børn og unge er særlig udsatte på grund af dårlige lyttevaner, når de hører musik på smartphones, går til koncerter eller på Klub. Kom og mød ”Pas På Hørelsen”. Få en høretest og gode råd til, hvordan vi som samfund kan passe på sin egen og andres hørelse

Kan Danmark blive verdensmestre i vaccination?

Vi inviterer politikere og eksperter til at diskutere de lave vaccinationstal i Danmark. Hvad skal der til, for at forebyggelse via vaccination bliver taget mere alvorligt? Danmark har potentialet til at blive verdensmestre i vaccination, løsningerne findes, men de bliver ikke brugt nok.

Sundheden har fået 4 nye styrelser – styrke eller svaghed?

Sundhedsstyrelsen er blevet splittet i atomer – og har fået selskab af tre nye styrelser. Vi får besøg af de fire nye styrelseschefer og hører om deres ambitioner – og stiller det kritiske spørgsmål: Er opsplitningen ikke reelt en svækkelse?

Når kronisk sygdom rammer hele livet

Over 100.00 danskere har psoriasis, en sygdom der påvirker både det sociale liv og arbejdslivet og som kan have alvorlige følger som f.eks. hjertelidelser og depression. Hvad skal der til for at vi tager hudsygdomme mere alvorligt? Og hvordan kan sundhedssystemet imødekomme det hele menneske?

Pårørende - Fremtidens Folkesygdom?

Pårørende er et enormt samfundsaktiv, men det store ansvar, som mange frivilligt påtager sig, gør dem også særdeles udsatte og sårbare. I SundhedsParlamentet præsenterer og debatterer tre fageksperter deres løsningsforslag på udfordringerne for et panel af politiske beslutningstagere.

Værdien af innovativ medicin

Pris og værdi af innovativ medicin bliver ofte gjort til et valg mellem at prioritere medicin væk eller skære i servicen. Men er det sådan virkeligheden forholder sig? SundhedsParlamentet spørger ind til, hvad innovativ medicin betyder for samfundsudviklingen, økonomien og patienternes livskvalitet.

Ung og kroniker for livet

Som ung kan det være meget svært at få konstateret en kronisk sygdom. Hvad skal der til for at hjælpe unge til at leve et godt liv med diabetes. Kan nye behandlingsløsninger & teknologi øge livskvaliteten? Hvordan får unge med diabetes et godt liv samtidig med at samfundsøkonomien skal hænge sammen?

Pas på hørelsen – den skal holde hele livet

Tre eksperter præsenterer forslag til, hvordan vi bliver bedre til at passe på vores hørelse for et panel af politiske beslutningstagere, som efterfølgende debatterer, hvordan de stigende udfordringer med høreskader skal løses.