Program for 2014

Se SundhedsParlamentets temaer og hvem der deltog i de spændende debatter på scenen sidste år. I 2015 tager vi endnu engang fat i de vigtigste debatter.

Pårørende

Bedre Psykiatri, Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse og Det Sociale Netværk stod bag debatten om pårørende til personer med en psykisk lidelse.

Kronisk sygdom

Hvordan bliver man klædt på til at leve med en kronisk sygdom resten af livet, og hvad kan gøres bedre? Det tog vi op til diskussion i SundhedsParlamentet.

Empowerment

Hvordan giver vi ældre de bedste muligheder for at tage kontrol over deres egen sygdom, og er det for patientens bedste? Vi tog diskussionen op med politikerne.

Ulighed i sundhed

Kan det være rigtigt, at din bopæl dikterer, hvilken mulighed for behandling du kan få? Vi så nærmere på, hvordan vi opnår mere lighed i Danmark.

Underernæring

Bør ernæring spille en større rolle i behandling, da 40 % af indlagte medicinske og kliniske patienter er i risiko for underernæring? Vi lagde op til debat.

Psykiatri

Er Danmark klar til behandlingsgaranti i psykiatrien? Politikere og fagfolk diskuterede om planen var holdbar, da ressourcerne på området er pressede.

Sjældne sygdomme

Hvad stiller man op, når der er tale om en sjælden sygdom? Både læger og patienter havner oftest i vildrede. Vi diskuterede, hvordan forholdene kan forbedres.