Afstemning til Danmarks Patient Award 2018

Afstemningen for Bedste Initiativ og Ildsjælsprisen. Priserne bliver overrakt på Folkemødet den 14. juni kl. 18.00 i SundhedsParlamentets telt. Stem frem til den 1. juni på det bedst initiativ og den ildsjæl, du synes skal vinde til Danmarks Patient Award 2018.

Ildsjæle

’Ildsjælprisen’ uddeles til en person fra en patientforening, som har udvist særlig gejst og højt engagement i sit arbejde til fordel for patienterne. Giv en stemme til den finalist, du synes skal vinde ’Ildsjælsprisen’ 2018.

Tommy Bækgaard Kjær, Formand for Brandfolkenes Cancerforening (BFC)

Tommy Bækgaard Kjær, Formand for Brandfolkenes Cancerforening (BFC)

Tommy er en ildsjæl og indstilles til prisen for sit ihærdige og frivillige arbejde som formand for BFC. Tommy arbejder utrætteligt for foreningens hovedformål: at brandfolk i Danmark kan få anerkendt visse cancertyper som en erhvervsrelateret sygdom, og blive bedre beskyttet mod erhvervsrelateret cancer. Som en del af foreningens formål hjælper Tommy kræftramte brandfolk og deres familier med samtaler og stiller op uanset hvor og hvornår.

Alt hans arbejde i foreningen sker for brandfolks sundhed i indsats såvel som på stationen, for eksempel indretning af brandstationen og optimal rengøring af brandfolk, branddragter og udstyr efter en indsats. Helt aktuelt arbejder Tommy og BFC i foråret 2018 med et projekt der handler om at forbedre vaskemulighederne på landets brandstationer, idet sod og kræftfremkaldende stoffer i tøjet ikke bliver vasket ud ved almindelig vask.

Læs mere om BCF og det Tommy arbejder for her

Bente Julie Lasserre – bestyrelsesmedlem i Stofskifteforeningen

Bente Julie Lasserre – bestyrelsesmedlem i Stofskifteforeningen

Bente Julie Lasserre er Stofskifteforeningens kraftcenter. Hun er seriøs og står altid på patienternes side. Sådan har det været, siden hun i 1997 var med til at grundlægge foreningen, og hun arbejder stadig ihærdigt og med stort overskud med at hjælpe, når patienter henvender sig enkeltvis til foreningen for at få rådgivning. Hun gør en kæmpeindsats for at informere om stofskiftesygdomme på enhver platform: Hun stiller op, når tv eller avisen vil vide mere, hun arrangerer stribevis af informationsmøder i samarbejde med landets førende endokrinologer. Hun har udarbejdet informationsmateriale i samarbejde med eksperterne og hun holder sig opdateret, så det er hende, man går til, hvis man skal vide noget om den nyeste forskning.

At Stofskifteforeningen for både patienter og læger anses for at være en troværdig allieret i spørgsmål om stofskiftesygdomme skyldes i høj grad Bente Julie Lasserres fortjeneste

Læs mere om Stofskifteforeningen, som Bente har har været med til at grundlægge, her

Søren Valdorff Rasmussen – frivillig i Psoriasisforeningen

Søren Valdorff Rasmussen – frivillig i Psoriasisforeningen

Søren Valdorff Rasmussen har været frivillig i Psoriasisforeningen siden 2015, hvor han involverer sig i alt, han kan komme til. Udover hans lysende engagement og hans varme personlighed, så er det særlige ved Søren hans evne til levende at fortælle sin psoriasishistorie – der skaber genklang og håb, hvor end han deler den. Søren fik psoriasis i 2006, i svær grad, og det skulle tage over 10 år med psoriasis over store dele af kroppen, før det lykkedes ham at kæmpe sig til den rigtige hjælp og behandling, der nu gør det muligt for ham at leve sit liv og gøre en forskel for andre. Søren har på kort tid gjort et stort indtryk og en kæmpe indsats for Psoriasisforeningen, og han kæmper utrætteligt for at hjælpe og støtte andre og sikre, at ingen skal igennem det samme, som han har oplevet.

Søren er helt igennem en ildsjæl, en éner og et umådeligt dejligt menneske, og Psoriasisforeningen er dybt taknemmelig for hans indsats.

Læs mere om Søren på han blog her


Bedste initiativ

Prisen ’Bedste initiativ’ gives til den patientforening, der gennem et særligt initiativ har fået skabt større kendskab til en sag, har fået flyttet holdninger eller har opnået et resultat til stor gavn for patientgruppen. Her kan du stemme på finalisterne til ’Bedste initiativ’ 2018.

Parkinsonforeningen - Dans med parkinson

Parkinsonforeningen - Dans med parkinson

Parkinsonforeningen har i samarbejde med en lang række frivillige (parkinsonramte, pårørende og fagpersoner) fået etableret Parkinsondans rundt om i landet. Dans for personer med Parkinson skaber enorm glæde og livsbekræftelse, men det er også med til at mindske symptomer. Projektet har også fået meget medieomtale, hvilket er med til at give danskerne et andet syn på parkinsonramte.

Projektet er verdens første landsdækkende projekt af sin art og gennemføres med støtte fra TrygFonden i en treårig periode, der afsluttes med et landsstævne i 2019. Projektet er baseret på internationale og nationale undersøgelser, der viser, at parkinsonramte får det bedre fysisk, mentalt og socialt, når de danser regelmæssigt. Parkinsonforeningen har i alt uddannet ca. 80 instruktører i to danseformer inden for Parkinsondans, og der er allerede blevet etableret over 50 dansehold i hele landet. Mere end 500 personer med Parkinson og deres pårørende danser på ugentlige dansehold. Projektet har ført til en mediebevågenhed, som personer med Parkinson ikke har oplevet før. Der har været mere end 30 omtaler i landsdækkende tv (TV2 og DR), TV2’s regionale udsendelser samt lokalaviser.

Læs mere om foreningen her

Alzheimerforeningen - Demensvenner i Danmark

Alzheimerforeningen - Demensvenner i Danmark

Alzheimerforeningen har søsat kampagnen Demensvenner. Mere end 55.000 Demensvenner har sagt ja til at få viden om demens – og til at række hånden ud, hvis de møder et menneske med demens. Alzheimerforeningen har et mål om at aktivere 100.000 Demensvenner, der viser forståelse for livet med demens og giver en hjælpende hånd, når og hvor de kan – og på 3 år er de allerede over halvvejs til målet. Som Demensven bliver man klædt på med viden til at bryde med de mange myter og fejlopfattelser, der er om demens. Hver Demensven bestemmer selv, hvor meget de ønsker at engagere sig, og enhver handling tæller – fra at sætte sig ind i demens til at bære sin Demensven-hjertepin eller give en hånd.

Demensvenner er et initiativ, der har skabt større kendskab til demens – til gavn for mennesker med demens og deres familier, som kan være tryggere i hverdagen, når de ved, at deres medmennesker er rustet til at hjælpe. Demensven-kampagnen er skræddersyet til den enkelte, og foreningen håber, at de for alvor kan gøre demens til noget, der ikke blot vedkommer de knap 500.000 mennesker, der er berørt af sygdommen.

Læs mere om projektet her

Kræftens Bekæmpelse - Navigatortilbud

Kræftens Bekæmpelse - Navigatortilbud

Kræftens Bekæmpelse har gennem de seneste fire år udviklet et særligt tilbud til socialt sårbare kræftpatienter. En frivillig navigator hjælper patienten med at skabe overblik i kræftforløbet, tager med til samtaler på sygehuset og støtter undervejs. Formålet er at øge den enkelte patients sundhedskompetence og at sikre patientens deltagelse i behandlingsforløbet. Samtidig har navigator en afgørende rolle i forhold til at sikre sammenhæng på tværs af sektorer. Et navigatorforløb varer 6 måneder, hvor navigatoren er til rådighed for patienten i ca. 3 timer om ugen.

Det giver mærkbare resultater for patienterne – men også for sundhedspersonalet, der oplever, at de sårbare kræftpatienter får større sundhedskompetence og dermed klarer behandlingsforløbet bedre. Siden tilbuddet blev landsdækkende i 2015 har ca. 300 socialt sårbare kræftpatienter haft en navigator tilknyttet og i dag er tilbuddet forankret i Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger landet over

Læs mere om Kræftens Bekæmpelses navigatortilbud her